...několik slov o nás...

 

Mgr. Monika Úlehlová - zakladatelka JC / kurz: JÓGA TERAPIE / kurz: IYENGAR JÓGA A PRÁNAJÁMA
"O hathajógu a ájurvédu jsem se začala zajímat přibližně v roce 1997, po návratu z cest po různch koutech světa včetně Indie. Inspirací pro mé vlastní jógové pokusy zaměřené na ásany i očistné techniky mi byly knihy a různé kurzy hathajógy. Na začátku tisíciletí jsem se začala intenzivně věnovat dynamické ashtanga vinyasa józe pod vedení Dalibora Štědronského a Georga Wögingera, později jsem absolvovala teacher training (adjustment clinic) u Nancy Gilgoff. Téměř souběžně s ashtanga vinyasou jsem pomalu objevovala detaily Iyengar jógy, které mně postupně začaly přinášet hlubší prožitky v ásanách i větší klid mysli. Pozice prováděné pečlivě a s delší výdrží se mi postupně stávaly bližší a bližší a v posledních 15 letech je má vlastní praxe čistě Iyengar jóga a pránajáma. Mými učiteli byli a jsou Marcela Mikešová, Kamila Neumannová, Leo Jagelka, ze zahraničních Leszek Mioduchowski, Sharat Arora, Rita Keller, Kevin Durkin, Cle Souren, Delliah King a další. Jsem učitelkou jógy 2. třídy, certifikovanou učitelkou Iyengar jógy s mezinárodní licencí a učitelkou jóga terapie. Jóga mně učarovala, stala se mojí životní cestou, jejíž součástí bylo otevření studia fit&jóga, dnešního Jóga Centra, v roce 2003. Od té doby pravidelně pořádáme kurzy a workshopy jógy, staroindické nauky, která za 5 tisíciletí neztratila na své aktuálnosti. Přináší nám vylepšený zdravotní stav a tělesnou kondici, plnější dech, optimističtější přístup k životu, více klidu v hlavě i na duši a učí nás "umění" zastavit se a jen být...". V současné době vnímám, že mé lekce "zjemňují", kromě přísných a pečlivých iyengarovkých principů stále víc zařazuji jemnější fyzioterapeutické přístupy a většinu svých kurzů vedu jako JÓGA TERAPII. Můj kurz Iyengar jógy (út 16:30-18:25) je určen pokročilejším studentům a učim ho jako prodlouženou lekci složenou z pránajámy a klasické iyengar jógy, Všechny lekce začínají a končí relaxací.

s JÓGA CENTREM spolupracují:

Bc.Jitka Bařinková - kurz: FYZIOTERAPIE a jóga
"Jóga mě zajímala téměř odjakživa, jen mi trvalo pár let, než jsem se jí začala věnovat systematicky a dnes je součástí mého každodenního života. Těší mě noření se do hlubin těla/duše, jejich nikdy nekončící objevování.
Při cvičení využívám zejména principy Iyengar jógy a Spiraldynamik, v menší míře i další pohybové přístupy: DNS dle prof. Koláře, Feldenkraisovu metodu... Ať je přístup k pohybu jakýkoli, naším největším učitelem, rádcem a přítelem je naše tělo :-)"

Ing.arch. Hana Černá - kurz: jóga pro DĚTI 5-11 let - V SOUČASNÉM POLOLETÍ NEPROBÍHÁ
"Cvičení předškolních dětí vedu jako cvičitelka všestrannosti 3. tř. a cvičitelka zdravotní tělovýchovy 3. tř. již více než patnáct let. S mým vzrůstajícím zájmem o jógu (cvičitelka jógy 3. tř. jsem od r. 2003) se v našem cvičení s dětmi postupně objevovalo stále více jógových prvků, které u dětí podporují zdravý růst, rozvíjejí jejich představivost, pomáhají jejich sebepoznání a naučí je respektovat sebe i druhé se všemi rozdíly.
Ve cvičení se snažím o vývoj, a to jednak studiem literatury a účastí na speciálních seminářích, ale hlavně praxí přímo v hodinách cvičení s dětmi, kdy právě děti jsou leckdy nejlepšími ‘lektory’.
Jóga pro děti je jiná než pro dospělé, ačkoli cíle jsou stejné. Jóga pro děti je společná hra. Naučí je vnímat ostatní, zlepšuje jejich motoriku, obsahuje cviky zaměřené na soustředění a pozornost i cvičení rovnováhy, rovná jim páteř a protahuje tělo. S pomocí jógového dýchání a relaxace bojujeme s respiračními onemocněními, alergiemi, snižujeme úzkost – učíme se umění uvolnit tělo i mysl. Poznáváme svoje pocity, posilujeme sebekontrolu, učíme se rozlišovat dobré a zlé a pozitivně vnímat okolní svět.
Přiveďte své děti si s námi zacvičit, přiveďte je zacvičit si se sluníčkem."

Ing.arch. Hana Černá - kurz: NÁCTILETÍ a DOSPĚLÍ (vycházející z Iyengar jógy)
"S jógou jsem se poprvé setkala díky svému muži před mnoha lety, když jsme začali cvičit u známého fyzioterapeuta Jirky Čumpelíka. Po dlouhé přestávce jsem se k ní vrátila (a opět za to vděčím Zdeňkovi) a u našeho učitele Lea Jagelky jsem poznala jógu podle Iyengara.
V józe se stále vzdělávám, navštěvuji semináře jak s našimi, tak zahraničními lektory jógy (manželé Zemanovi, manželé Hoškovi, M. Mehta, L. Mioduchowski, K. Durkin, Dharmapriya atd.). Díky dalším skvělým učitelkám Iyengarovské jógy – Marcele Mikešové a Kamile Neumannové – dokončuji cvičitelské vzdělání 2. třídy se zaměřením na zdravotní aspekty jógy (s využitím poznatků spirální dynamiky a myofasciálních řetězců). Nové poznatky ráda využiji ve svém kurzu."

Mgr. ing.arch. Zdeněk Černý - kurz: jóga pro VŠECHNY (vycházející z Iyengar jógy)
"Už kdysi dávno mne upoutalo, že ač jóga neměla u nás právě na růžích ustláno, přesto se jí zabýval Ústav fyziologických regulací tehdejší ČSAV, vedený prof. Ctiborem Dostálkem. Jeho spolupracovníkem byl také Mgr. Jiří Čumpelík, významná osobnost jógy v Čechách. A někdy před čtvrt stoletím jsem prvně navštívil kurzy jógy, které vedl právě Jirka Čumpelík. Už tehdy propagoval spinální cviky, které s doc. Vélem propracovali v systém prevence poruch páteře.
Po nějaké době mimo Prahu, kdy jsem byl závislý jen na literatuře (zejména knihách André van Lysebetha) nebo dokonce jógu přesunul mezi latentní zájmy, jsem se navrátil k Jirkovi Čumpelíkovi a také našel dalšího učitele v RNDr. Leonardu Jagelkovi, u něhož jsem získal oprávnění cvičitele III. a poté II. třídy a který mne přivedl k metodicky patrně nejpropracovanějšímu systému jógy dle indického mistra B. K. S. Iyengara. Rád získávám nové poznatky a inspiraci pro vedení vlastních kurzů na seminářích našich i zahraničních učitelů jógy, ale základem už pro mne navždy bude to, co mi vštípili mí dva učitelé, kteří mají jedno společné: velmi dbají na správné provádění ásan.
A tak ve svých kurzech kombinuji klasickou i iyengarovskou jógu. Pravidelně se v lekcích věnujeme zvládnutí spinálních cviků, tak aby se pro cvičence staly dennodenně užívaným prostředkem k udržování dobrého stavu páteře a svalstva působícího při správném držení těla. V důslednosti po správném provádění asán se snažím napodobit své učitele. Největší pozornost je pochopitelně věnována hathajóze, tedy tělesným cvičením a dýchacím technikám, ale stranou nezůstávají ani ostatní z osmi částí Pataňdžaliho jógového systému. K jejich postupnému zvládání užíváme různé relaxační a meditační techniky, přikázání jamy a nijamy zase demonstruji při pravidelné četbě krátkých příběhů na závěr každé lekce."

Mgr. Mlada Kůrková - kurz: IYENGAR jóga
"Iyengar jóga je velice pravdivé setkání sama se sebou - toto krédo jsem poprvé slyšela od jednoho ze svých učitelů, Leszka Mioduchowského. Vystihuje velmi přesně to, co mne na tomto systému zaujalo. Poprvé jsem se s Iyengar jógou setkala před patnácti lety, kdy přijel do Čech na pozvání Lea Jagelky vynikající učitel Sharrat Arora . Přestože jsem již pracovala jako cvičitelka jógy, tento systém mne svou precizností uchvátil. Přihlásila jsem se na pětileté studium vedené německými učiteli (R.Keller, K.Bayer, M.Forbes, C.Grzesch a další), v roce l999 jsem získala mezinárodní certifikát a o tři roky další kvalifikaci pod vedením Jane Maslen z Anglie. Dnes vím, že cesta Iyengar jógy není lehká a skýtá nesčetné nástrahy pro tělo i duši, ale snažím se i s pomocí svých žáků pracovat, hledat a objevovat. Protože zároveň pracuji jako masérka, můj přístup je ovlivněný touto profesí, v rámci možností individuálnější, spíš tvůrčí než ortodoxní. "
Kvalifikace: cvičitel II.třídy 1992, Iyengar yoga teacher: Introductory II 1999, intermediate junior I 2002

Mgr. Julie Růžičková, fyzioterapetka a jogínka - nepravidelné páteční podvečery s fyzioterapií a jógou

MUDr. Lucie Girgleová Hermanyová, www.erleichda.cz, celostní lékařka a jogínka - nepravidelné páteční podvečery s jógou a celostní terapií

zpět